• પાવર બેટરી સમાપ્ત ઉત્પાદન પરીક્ષક

પાવર બેટરી સમાપ્ત ઉત્પાદન પરીક્ષક

  • Power Battery Pack Finished Product Tester

    પાવર બેટરી પ Packક સમાપ્ત ઉત્પાદન પરીક્ષક

    નેબ્યુલા પાવર લી-આયન બેટરી પ packક અંતિમ ઉત્પાદન પરીક્ષણ પ્રણાલી ઉચ્ચ-પાવર બેટરી પેકની પાયાની અને સંરક્ષણ કામગીરીના પરીક્ષણ માટે આદર્શ છે, જેમ કે ઇલેક્ટ્રિક સાયકલોના લિ-આયન બેટરી પેક, પાવર ટૂલ્સ, બાગકામનાં સાધનો અને તબીબી સાધનો વગેરે.