• પાવર બેટરી પ Packક પીસીએમ ટેસ્ટર

પાવર બેટરી પ Packક પીસીએમ ટેસ્ટર

  • Power  Battery  Pack  PCM  Tester

    પાવર બેટરી પ Packક પીસીએમ ટેસ્ટર

    આ સિસ્ટમ ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ, બાગકામનાં સાધનો, ઇલેક્ટ્રિક સાયકલ અને બેક-અપ સ્રોત વગેરેની 1S-36S લિ-આયન બેટરી પેક પીસીએમ પરીક્ષણ માટે આદર્શ છે; પાવર મેનેજમેન્ટ આઇસી માટે પીસીએમ અને પેરામીટર ડાઉનલોડ, સરખામણી, પીસીબી કેલિબ્રેશનના મૂળભૂત અને સંરક્ષણ લાક્ષણિકતાઓના પરીક્ષણો પર લાગુ.