• સ્વચાલિત સેલ સortર્ટિંગ મશીન

સ્વચાલિત સેલ સortર્ટિંગ મશીન

  • Automatic  Cell  Sorting  Machine

    સ્વચાલિત સેલ સortર્ટિંગ મશીન

    સારા કોષો માટે 18 ચેનલ અને એનજી કોષો માટે 2 સાથે 18650 કોષોના સેલ સingર્ટિંગ માટે રચાયેલ છે. આ મશીન બેટરી પેક ઉત્પાદનની ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ખાતરી કરવા માટે નાટ્યાત્મક રૂપે સેલ સ sortર્ટિંગ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે.